Аналітичні матеріали і дослідження

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 рік

Пропонуємо ознайомитись з Моніторингом соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 рік за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 "Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики" підготовлену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на травень 2016 року.

Детальніше...

Концепція Фонду Енергоефективності

Надмірне  споживання енергії  спричиняє  для  України  значні  витрати  та  ризики  в  сферах енергетичної  безпеки,  державних  витрат,  торгівельного  балансу,  економічної  та  соціальної  активності,  та  охорони  довкілля, а, отже, має  значний  потенціал для покращення.   Фонд Енергоефективності  має стати каталізатором до  залучення  інвестицій  в  проекти  зі скорочення  споживання  енергії при опаленні  будинків та створення відповідної інфраструктури.

Детальніше...

Концепція Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на період до 2020 року" (оновлена)

Вугільна промисловість, яка є однією з базових галузей національної економіки, тривалий час перебуває у кризовому стані. Незважаючи на вжиття певних заходів і підтримку галузі з боку держави, динаміка основних показників стану державного сектору вугільної промисловості свідчить, що криза в галузі тільки посилюється. Майже 96 відсотків шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Через повільну реструктуризацію галузі в експлуатації перебуває значна кількість збиткових неперспективних шахт. Значних масштабів набуло зношення активної частини промислово-виробничих фондів галузі. Із 7 тис. одиниць основного стаціонарного устаткування дві третини цілком відпрацювали свій нормативний строк експлуатації і потребують негайної заміни.

Детальніше...

Зведений звіт щодо оцінки відновлення та розбудови миру на Сході України

Пропонуємо ознайомитись зі Зведеним звітом щодо оцінки  відновлення та розбудови миру на Сході України, який є спільним доробком Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Cвітового банку. 

Детальніше...