Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року

Пропонуємо ознайомитись з Концепцією Державної цільової програми розвиту аграрного сектору економіки на період до 2020 року, яка додається.

100%;"frameborder="1"/>