Стратегія Луганської області 2020

Засідання Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року з питання розробки проекту Плану заходів щодо реалізації Стратегії на 2017-2018 роки

В облдержадміністрації відбулося засідання Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року щодо розробки проекту Плану заходів реалізації Стратегії на 2017-2018 роки.

У засіданні взяли участь керівництво облдержадміністрації, представники райдержадміністрацій, місцевих органів самоврядування, громадських об’єднань, бізнесу та зовнішні експерти.

Детальніше...

Затверджена Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року

Відповідно до розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 7 липня 2016 року № 395 для актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року був затверджений Комітет. При Комітеті створені робочі групи за п’ятьма напрямками: «Економіка і екологія», «Інфраструктура і система життєзабезпечення», «Децентралізація та демократичне врядування», «Соціальна сфера і культура» та «Громадська безпека і відбудова миру».

До процесу актуалізації Стратегії проектом ПРООН «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» були залучені міжнародні експерти.

Соціально-економічний аналіз розвитку регіону був здійснений на основі наявних статистичних даних, матеріалів структурних підрозділів Луганської ОДА, а також аналітичних матеріалів та звітів, які були напрацьовані в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги в Луганській області.

Кожна з робочих груп під час своїх засідань після визначення найбільш актуальних проблем за своїми напрямками, обговорила можливі шляхи їх вирішення,з урахуванням повноважень регіональних та місцевих органів влади та в контексті змін національного законодавства.

За результатами обговорень визначено Стратегічне бачення розвитку Луганської області до 2020 року – Луганська область це неподільна та невід’ємна частина України, екологічно чистий та комфортний для проживання регіон, в якому панують мир, злагода та добробут, побудована якісна інфраструктура, стійко та динамічно розвивається економіка, примножується людський та фінансовий капітал, розвиваються високотехнологічні виробництва без шкоди для навколишнього середовища.

Реалізація Стратегії передбачає визначення пріоритетів у досягненні її цілей. Окремі цілі формулювалися з урахуванням очікуваних конституційних та законодавчих змін у частині організації публічної влади, адміністративно-територіального устрою, бюджетної децентралізації та нових форм державної підтримки регіонального розвитку. Їх реалізацію передбачається здійснювати у відповідності до змісту й часу внесення відповідних змін.

Стратегія регіонального розвитку є саме тим документом, що дозволить чіткіше вибудувати систему взаємовідносин між різними рівнями влади, скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін для отримання системних змін у всіх сферах суспільного життя.

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через конкретні проекти та заходи у відповідності до Плану реалізації проектів та виконання завдань.

strategy_UKR_14-06-2017.pdf" style="width:100%; height:500px;"frameborder="1"/>

Проект Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року

Відповідно до розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 7 липня 2016 року № 395 для актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року був затверджений Комітет. При Комітеті створені робочі групи за п’ятьма напрямками: «Економіка і екологія», «Інфраструктура і система життєзабезпечення», «Децентралізація та демократичне врядування», «Соціальна сфера і культура» та «Громадська безпека і відбудова миру».

До процесу актуалізації Стратегії проектом ПРООН «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» були залучені міжнародні експерти.

Додаємо проект Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року для ознайомлення нижче. Якщо у вас є пропозиції чи зауваженнядо проекту Стратегії- просимо надсилати їх за адресою strategy2020.lg.ua@gmail.com

Детальніше...

Більше статей...

  1. Ціль 2
  2. Ціль 3
  3. Ціль 4