Міжмуніципальне співробітництво

З метою розв’язання спільних проблем соціально-економічного розвитку територій, об’єднання фінансових та інших ресурсів різних місцевих бюджетів, фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні в червні 2014 року прийнято Закон України “Про співробітництво територіальних громад”.

Таке співробітництво реалізується шляхом делегування виконання завдань; реалізації спільного проекту; спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкта; створення спільного комунального підприємства; утворення спільного органу управління. З метою імплементації Закону Мінрегіоном розроблено та прийнято накази “Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад”, та “Про затвердження Порядку формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад”. На замовлення Мінрегіону розроблено методичні рекомендації, інфографіки, а також відео презентацію щодо практичного застосування положень Закону в частині організації та юридичного оформлення співробітництва територіальних громад.

Таким чином, міжмуніципальне співробітництво - це відносини між двома або кількома органами місцевого самоврядування, які мають статус юридичних осіб та мають певну політичну, юридичну та фінансову автономію (відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування).

Cуть співробітництва полягає в тому, що органи місцевого самоврядування на договірній основі об’єднують свої ресурси та зусилля для вирішення загальних проблем развитку. Кінцева мета такого співробітництва – підвищення якості життя громад.

 

Нижче наведено перелік методичних посібників з міжмуніципального співробітництва для ознайомлення.

 

Збірник нормативно-правових та інформаційно-аналітичних документів з міжмуніципального співробітництва:

 

Навчальний посібник з міжмуніципального співробітництва:

 

Посібник з питань міжмуніципального співробітництва: