Концепція Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на період до 2020 року" (оновлена)

Вугільна промисловість, яка є однією з базових галузей національної економіки, тривалий час перебуває у кризовому стані. Незважаючи на вжиття певних заходів і підтримку галузі з боку держави, динаміка основних показників стану державного сектору вугільної промисловості свідчить, що криза в галузі тільки посилюється. Майже 96 відсотків шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Через повільну реструктуризацію галузі в експлуатації перебуває значна кількість збиткових неперспективних шахт. Значних масштабів набуло зношення активної частини промислово-виробничих фондів галузі. Із 7 тис. одиниць основного стаціонарного устаткування дві третини цілком відпрацювали свій нормативний строк експлуатації і потребують негайної заміни.

Особливо загрозлива ситуація склалася в галузі після початку проведення антитерористичної операції, внаслідок чого було порушено залізничне сполучення, постачання матеріалів і обладнання на вугледобувні підприємства, погіршилися розрахунки за спожиту електроенергію і відвантажену вугільну продукцію. В результаті цього на підприємствах галузі, які перебувають на території, підконтрольній Україні, за останній рік скоротилися обсяги видобутку вугілля і проведення гірничих виробок, насамперед розкривних та підготовчих.

Склався реальний стан загрози згортання вуглевидобутку на більшості шахт протягом одного — двох років.

Задля розв’язання зазначених проблемних питань, було розроблено Концепцію Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на період до 2020 року" (оновлена), з якою можна ознайомитись нижче.